#

"mạng xã hội" - Elon Musk sa thải một nửa nhân viên Twitter để cắt giảm chi phí vận hành.