"lý trị" - 14 tuổi hầu hạ Đường Thái Tông, vì sao Võ Tắc Thiên 11 năm không mang thai dù chỉ 1 lần?

14 tuổi hầu hạ Đường Thái Tông, vì sao Võ Tắc Thiên 11 năm không mang thai dù chỉ 1 lần?

2 tháng trước
Vô số lần được triệu kiến lâm hạnh, lại được vua trân trọng yêu thương nhưng lý do gì khiến Võ Tắc Thiên suốt 11 năm không thể có con?