#

"lâm tâm như" - Bị 'đá xéo' vụ chiếc đệm liên quan đến Từ Hy Viên, Lâm Tâm Như thẳng thắn đáp trả