#

"iphone 7" - Giá iPhone 7 mới nhất tháng 11, tiếp tục đà giảm, không hỗ trợ iOS 16