Smart Phone - Điện thoại

Người dùng iPhone 7 nhận tiền bồi thường hơn 8 triệu đồng từ Apple

Người dùng iPhone 7 nhận tiền bồi thường hơn 8 triệu đồng từ Apple

Những người dùng iPhone 7 hoặc 7 Plus gặp vấn đề về âm thanh được Apple đền với số tiền lên đến 349 USD.

95fdec20-ad71-11ee-b75b-86e58dbd53e1

Vụ kiện kéo dài từ năm 2019 đến nay tại Tòa án quận Bắc California (Mỹ) về vấn đề âm thanh liên quan đến chip xử lý âm thanh của iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Thỏa thuận sơ bộ về việc bồi thường được các bên chính thức thống nhất hồi năm ngoái. 

Sau khi nhận phát quyết cuối cùng từ phía tòa án, người dùng liên quan đến sự cố trên sẽ nhận được thông báo bồi thường thông qua email hoặc từ bưu điện.

blog-ic-chip-issue

Cụ thể, người dùng iPhone 7 và 7 Plus tại Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 16/9/2016-3/1/2023 đã gặp các lỗi liên quan đến âm thanh đã báo cáo cho Apple hoặc trả tiền để hãng tiến hành sửa chữa. Người dùng đó có thể nhận một phần bồi thường trong phạm vi thỏa thuận.

Những khách hàng nằm đạt đủ các điều kiện bồi thường phải gửi biểu mẫu trực tuyến hoặc có dấu bưu điện trên phong bì trước ngày 3/6/2024. Người dùng chọn phương thức nhận tiền bồi hoàn trên đơn bồi thường.

apple-iphone-settlement-1

Được biết, một quỹ giải quyết bồi thường trị giá 35 triệu USD sẽ được thành lập. Những người dùng đã trả tiền cho Apple để sửa chữa hoặc thay thế vì sự cố âm thanh trên iPhone 7 và 7 Plus sẽ nhận bồi thường tối đa lên đến 349 USD hoặc ít nhất là 50 USD. Trong đó, các đối tượng người dùng đã báo cáo lỗi âm thanh cho Apple và chưa được trả tiền sửa chữa hoặc thay thế bên ngoài sẽ nhận được khoảng thanh toán 125 USD. 

Danh sách cuối cùng sẽ được tòa án xem xét vào ngày 18/7. Người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được tiền từ phía Apple.