#

"apple." - Mua đồ công nghệ gì để người khác biết bạn đang... thừa tiền