#

"iPhone 6" - Các Bài viết về iPhone 6

Đây là lý do bạn không nên mua iPhone 6, 6S thời điểm này

Đây là lý do bạn không nên mua iPhone 6, 6S thời điểm này

(Techz.vn) Theo nghiên cứu từ Blancco, iPhone 6 là thiết bị gặp nhiều lỗi nhất mà Apple từng sản xuất.