#

"iphone 6" - Sau 8 năm ra mắt, dù bị Apple cho thành đồ cổ, iPhone 6 vẫn có giá khiến khách Việt ngỡ ngàng