#

"Huawei." - Các Bài viết về Huawei.

Đến lượt Facebook

Đến lượt Facebook "ra đòn" với Huawei

(Techz.vn) Điện thoại Huawei sẽ không được cài sẵn các ứng dụng của Facebook. Đây là đòn tấn công mới nhất mà Huawei gặp phải kể từ khi bị Mỹ cấm vận.