#

"hứa minh đạt" - 2 nghệ sĩ gạo cội bị ngó lơ khi đứng bên Hoài Linh, Lâm Vỹ Dạ khiến CĐM bất bình, đau lòng