"hóa thạch" - Càng cua hóa thạch lớn nhất từng được phát hiện có tuổi đời 8 triệu năm gây kinh ngạc