"hồ quỳnh hương" - Hồ Quỳnh Hương từng là nạn nhân của kem trộn, tự ti đến mức không dám đi ra đường