#

"hồ quỳnh hương" - Bị tung ảnh thân mật của với học trò Hồ Quỳnh Hương, Nathan Lee lập tức lên tiếng phản hồi