#

"hồ chí minh" - Các Bài viết về hồ chí minh

Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: Học và làm theo phong cách báo chí Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: Học và làm theo phong cách báo chí Hồ Chí Minh

(Techz.vn) Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, Người luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng của Đảng.