"google map" - Mất mạng vì chạy xe theo chỉ dẫn của Google Maps

Mất mạng vì chạy xe theo chỉ dẫn của Google Maps

5 tháng trước
Google Maps giúp ích cho con người rất nhiều trong đời sống thường ngày, nhưng đôi lúc hiện đại quá cũng 'hại điện'.