#

"giá trị" - Quang Lê từng ‘tất tay’ tặng Hà Thanh Xuân 1 món đồ ‘đặc biệt’, giá trị khiến nhiều người ngỡ ngàng

  • Tùy chỉnh các nút lệnh trên thanh Command Bar trong Windows 7
    Tùy chỉnh các nút lệnh trên thanh Command Bar trong Windows 7

    Thanh Command Bar trong Windows Explorer chứa rất nhiều các nút lệnh giúp người sử dụng nhanh chóng thực hiện các chức năng thường gặp như Cut, Copy, Paste,… . Và tùy nhu cầu bạn chỉ muốn sử dụng một số nút lệnh nhất định