#

"dương qúy phi" - Dương Quý Phi có tật xấu khó bỏ mỗi khi ngủ nhưng vẫn khiến Đường Huyền Tông yêu say đắm