#

"đức hiếu" - Con trai cả Phi Nhung làm 1 điều đặc biệt trong lễ giỗ đầu cố nghệ sĩ