#

"đồng hồ thông minh" - Đồng hồ thông minh Fitbit Charge 6 ra mắt, nhiều tính năng sức khỏe hiện đại, giá 3.9 triệu