"điên thoai" - Cảnh báo sử dụng điện thoại 2 giờ mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng tăng động giảm chú ý

Cảnh báo sử dụng điện thoại 2 giờ mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng tăng động giảm chú ý

4 tuần trước
Báo cáo cho thấy việc sử dụng điện thoại thông minh liên tuc có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng tăng động giảm chú ý (ADHD) ở người lớn.