#

"dịch viêm phổi cấp" - Không chỉ có hãng bia Corona, Toyota cũng có một mẫu xe quen thuộc mang tên con virus này