#

"danh ca giao linh" - Giao Linh chua xót thú nhận không dám làm 1 chuyện sau khi chồng mất, cuộc sống hiện tại thế nào?