#

"con trai" - Vì sao các cụ thời xưa thích đặt tên con trai có chữ đệm là ‘Văn’, con gái là ‘Thị’?