#

"ca sĩ duy mạnh" - Duy Mạnh tiếp tục phát ngôn tục tĩu vụ bao rạp phim, nhận xét thẳng về Trấn Thành