#

"boe" - Nhà cung cấp màn hình lớn của Apple dự định rót 400 triệu để sản xuất màn hình tại Việt Nam