#

"bóc phốt" - Quyền Linh bất ngờ bị đồng nghiệp ‘bóc phốt’ chuyện tiền nong, tiết lộ về 'góc khuất' của nam MC