"bảo vật" - Cận cảnh Bảo vật Quốc gia Đầu rồng thời Trần giữa Thủ đô Hà Nội: Miệng ngậm ngọc báu, tư thế oai phong