#

"bà chủ đại nam" - Bà Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam, diễn biến vụ án được cập nhật thêm