#

"ăn chặn từ thiện" - Duy Mạnh tuyên bố về việc kêu gọi từ thiện, CĐM gọi tên Hoài Linh