Smart Phone - Điện thoại

Người dùng iPhone có thể tải ứng dụng trên website khi cập nhật iOS 17.5

Người dùng iPhone có thể tải ứng dụng trên website khi cập nhật iOS 17.5

Với phiên bản iOS 17.5 beta 2 mới, Apple sẽ mang đến cho iPhone tính năng tải các ứng dụng từ website.

Nhằm đáp ứng các điều luật đưa ra từ EU (các nước thuộc Liên minh châu Âu), Apple cho phép người dùng iPhone tải các ứng dụng bên thứ 3 từ phiên bản iOS 17.4, mà không cần phải thông qua chỉ duy nhất kho ứng dụng App Store như trước đây. Trong phiên bản iOS 15.3, người dùng iPhone tại EU tiếp tục tải ứng dụng từ các trang web (còn được gọi là sideloading). Tuy nhiên, để có thể tải xuống các ứng dụng từ trang web, website đó phải trải qua quy trình kiểm định chặt chẽ của Apple và phải là một thành viên thuộc chương trình Apple Developers từ 2 năm trở lên, có trụ sở tại EU và công ty con.

eu-app-sideloading-jpg copy

Chưa hết, những ứng dụng có thể tải sideloading phải đặt một triệu lượt cài đặt vào năm ngoái nhằm thể hiện sự uy tín. Các ứng dụng tải từ website cũng có thể đáp ứng được các tính năng cơ bản như sao lưu, khôi phục, cập nhật tương tự như những ứng dụng trên App Store chính thức. 

hero-image-fill-size_1248x702-v1712168996

Các ứng dụng được tải trên website sẽ không trả bất kỳ khoản phí nào cho Apple. Nhưng các nhà phát triển sẽ phải trả cho Apple 0.5 EUR, đây được xem là phí công nghệ cốt lõi (Core Technology Fee).