Smart Phone - Điện thoại

So sánh thời lượng pin của iPhone 14 Series với các thế hệ trước đó

So sánh thời lượng pin của iPhone 14 Series với các thế hệ trước đó

 

So sánh thời lượng pin của iPhone 14 Pro Max

Nội dung so sánh

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

Thời gian xem video

29 giờ

28 giờ

20 giờ

20 giờ

Thời gian nghe audio

95 giờ

95 giờ

80 giờ

80 giờ

iPhone 14 Pro Max có thời lượng nghe nhạc bằng iPhone 13 Pro Max nhưng lớn hơn tới 15 giờ so với iPhone 12 Pro và iPhone 11 Pro. Ngoài ra, thời lượng xem video của nó tăng 1 giờ so với iPhone 12 Pro và 9 giờ so với iPhone 11 Pro.

So sánh thời lượng pin của iPhone 14 Pro

Nội dung so sánh

iPhone 14 Pro

iPhone 13 Pro

iPhone 12 Pro

iPhone 11 Pro

Thời gian xem video

23 giờ

22 giờ

17 giờ

18 giờ

Thời gian nghe audio

75 giờ

75 giờ

65 giờ

65 giờ

Khi xem video, iPhone 14 Pro kéo dài hơn một giờ so với iPhone 13 Pro và lâu hơn 5-6 giờ so với iPhone 12 Pro và iPhone 11 Pro. Thời lượng phát lại âm thanh của iPhone 14 Pro cũng ngang iPhone 13 Pro nhưng lớn hơn 10 giờ so với iPhone 12 Pro và iPhone 11 Pro.

So sánh thời lượng pin của iPhone 14 Plus

Nội dung so sánh

iPhone 14 Plus

iPhone 13 mini

iPhone 12 mini

Thời gian xem video

26 giờ

17 giờ

15 giờ

Thời gian nghe audio

100 giờ

55 giờ

50 giờ

iPhone 14 Plus hiện không có bất kỳ đối thủ nào. Nó cho phép bạn xem phim liên tục trong 26 giờ và nghe nhạc suốt 100 giờ.

So sánh thời lượng pin của iPhone 14

Nội dung so sánh

iPhone 14

iPhone 13

iPhone 12

iPhone 11

Thời gian xem video

20 giờ

19 giờ

17 giờ

17 giờ

Thời gian nghe audio

80 giờ

75 giờ

65 giờ

65 giờ

Dòng iPhone 14 không có phiên bản mini mà thay thế bằng dòng iPhone 14 Plus. Thời lượng pin của iPhone 14 dài hơn 5 giờ khi nghe nhạc và 1 giờ khi duyệt web so với iPhone 13. So với iPhone 12 và iPhone 11, iPhone 14 cung cấp thời gian xem video dài hơn 3 giờ và thời gian nghe nhạc dài hơn tới 15 giờ.

 

iPhone 14 ra mắt, iPhone 13 ‘cắt giá, xả kho’ giảm gần chục triệu, giá rẻ nhất từ trước đến nay

(Techz.vn) Nhằm dọn đường cho iPhone 14 tiến vào thị trường Việt, các đại lý đang ồ ạt “xả kho” iPhone 13 với giá rẻ không tưởng.