Đời sống

Cách tra cứu mã định danh khi chưa nhận CCCD gắn chíp người dân cần biết trong trường hợp cần thiết

Cách tra cứu mã định danh khi chưa nhận CCCD gắn chíp người dân cần biết trong trường hợp cần thiết

1. Số định danh cá nhân là gì?

Theo Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định mã số định danh như sau:

“Điều 13. Cấu trúc số định danh cá nhân

Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên”.

2. Số định danh cá nhân có phải số CCCD không?

Số thẻ CCCD là số định danh cá nhân căn cứ theo khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước công dân năm 2014. Vì vậy, số định danh cá nhân chính là số Căn cước công dân.

3. Muốn biết mã số định danh cá nhân khi chưa có CCCD thì phải làm thế nào?

Khi công dân chưa có Căn cước công dân thì muốn biết mã số định danh cá nhân bằng một trong các cách sau đây:

* Cách biết mã số định danh thông qua giấy khai sinh:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch 2014 quy định nội dung đăng ký khai sinh như sau:

“Điều 14. Nội dung đăng ký khai sinh

1. Nội dung đăng ký khai sinh gồm:

a) Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

b) Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

c) Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh”.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 5 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định về thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:

“Điều 5. Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1. Số Căn cước công dân, số định danh cá nhân đã có trong Giấy khai sinh là số định danh cá nhân của công dân; các trường hợp công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân, Giấy khai sinh đã có số định danh cá nhân thì sử dụng thông tin về số Căn cước công dân, số định danh cá nhân trong Giấy khai sinh và các thông tin trên thẻ Căn cước công dân, Giấy khai sinh để tiến hành các giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”.

*Lưu ý: Công dân đăng ký khai sinh từ 01/01/2016 là thời điểm Luật Hộ tịch chính thức có hiệu lực thì được cấp số định danh cá nhân khi cấp giấy khai sinh.

* Cách biết mã số định danh thông qua Cổng dịch vụ công

Theo Điều 5 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về khai thác thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử như sau:

“Điều 5. Khai thác thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử

1. Hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử để khai thác thông tin của chủ thể danh tính điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao qua Nền tảng định danh và xác thực điện tử.

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNelD, trang thông tin định danh điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử bằng thiết bị, phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn.

3. Chủ thể danh tính điện tử khai thác, chia sẻ thông tin danh tính điện tử (trừ thông tin sinh trắc học) và thông tin khác của mình đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử với cá nhân, tổ chức khác qua ứng dụng VnelD”.

Như vậy đối với trường hợp cá nhân chưa có CCCD thì tra cứu mã số định danh trên cổng dịch vụ công như sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công quản lý cư trú tại địa chỉ:

https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/

Bước 2: Bấm vào Đăng nhập.

Bước 3: Sau đó chọn loại tài khoản muốn đăng nhập.

Bước 4: Chọn “Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú”

Bước 5: Chọn “Thông báo lưu trú”

Bước 6: Xem số định danh cá nhân tại dấu mũi tên

* Cách tra cứu mã số định danh cá nhân thông qua VNeID

Sau khi đã tải, cài đặt và đăng nhập thành công, người dân hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng này để tra cứu mã định danh của cá nhân một cách dễ dàng và nhanh chóng như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại

Bước 2: Tại màn hình trang chủ của VNeID chọn "Ví giấy tờ"

Bước 3: Chọn mục "Thông tin"

Bước 4: Kiểm tra số định danh cá nhân

 

Danh tính người đàn ông khóc 7 ngày ròng để lập kỷ lục Guinness: Mù mắt tạm thời vẫn không bỏ cuộc

Trong 7 ngày liên tục, người đàn ông này đã cố khóc để lập kỷ lục Guinness mặc kệ mình bị mù mắt tạm thời.