#

"Việt Nam" - Các Bài viết về Việt Nam

Thái Lan bị loại, Việt Nam thay thế đăng cai VCK U23 châu Á 2020?

Thái Lan bị loại, Việt Nam thay thế đăng cai VCK U23 châu Á 2020?

(Techz.vn) – Việt Nam là cái tên nổi bật có thể thay thế Thái Lan trong việc tổ chức VCK U23 châu Á 2020.