Đời sống

Nhóm đối tượng duy nhất được tăng lương hưu 2 lần trong năm 2023, ai thuộc nhóm này nắm rõ kẻo thiệt

Nhóm đối tượng duy nhất được tăng lương hưu 2 lần trong năm 2023, ai thuộc nhóm này nắm rõ kẻo thiệt

Mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đã được điều chỉnh. Có một nhóm đối tượng lại được trợ cấp đến 2 lần trong cùng 1 đợt tăng. Đó là nhóm đối tượng nào?

Nghị định 42/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành đã điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, có 9 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7/2023. Trong số đó, những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước năm 1995 sẽ là nhóm người được tăng mức hưởng nhiều nhất năm 2023. Họ sẽ được trợ cấp đến 2 lần trong cùng 1 đợt tăng. Đây là chính sách ưu đãi cho thấy sự quan tâm của Nhà nước với người có thời gian làm việc, cống hiến trong giai đoạn trước 1995.

tang-luong-huu-1688714136405649505960

Cụ thể, từ 1/7/2023 nhóm này được tăng 12,5% hoặc 20,8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng. Trong này, mức 12,5% áp dụng cho người đã được tăng thêm 7,4% lương hưu trong đợt tăng ngày 1/1/2022, quy định tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Còn mức tăng 20,8% áp dụng cho người chưa được tăng 7,4% lương hưu trong đợt tăng ngày 1/1/2022.

luong-huu-1

Ngoài ra, những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước 1995 có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng sau khi đã tăng 12,5% hay 20,8% thì sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người.

Nói cách khác, người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/tháng, thành 3 triệu đồng/tháng. Còn những đối tượng còn lại sẽ chỉ được xét tăng 12,5% hoặc 20,8% mức hưởng.

Lý do của sự khác biệt này là vì chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội trước năm 1995 khác hiện tại. Người lao động nghỉ hưu thời điểm đó có mức hưởng thấp hơn so với mặt bằng chung.

 

Những điều kiện quan trọng nếu người lao động muốn nghỉ hưu sớm vào năm 2023

Người lao động có thể nghỉ hưu trước tuổi, nhưng nếu muốn làm việc đó cần đáp ứng được một số điều kiện.