#

"BlackBerry" - Các Bài viết về BlackBerry

Bài học để đời: Giữa Apple và BlackBerry, kẻ thua cuộc là kẻ không dám... tự bắn vào chân mình

Bài học để đời: Giữa Apple và BlackBerry, kẻ thua cuộc là kẻ không dám... tự bắn vào chân mình

(Techz.vn) iPhone ra đời không chỉ đe dọa đến smartphone cùng thời mà còn đe dọa đến cả nguồn sống lớn nhất của Apple. Nhưng Steve Jobs vẫn cứ tham gia vào cuộc chiến di động...