Macbook

Dòng MTXT MacBook được giới thiệu vào tháng 1/2006, và dòng MTXT siêu mỏng MacBook Air được tung ra bán 2 năm sau đó. Với thiết kế đẹp, hiệu năng tốt, đặc biệt là hiệu điều hành thân thiện, ổn định, Macbook là con át chủ bài trong cuộc chiến giành giật thị phần của hệ điều hành Mac OS.