#

"iPhone 6S" - Các Bài viết về iPhone 6S

Đây là lý do bạn không nên mua iPhone 6, 6S thời điểm này

Đây là lý do bạn không nên mua iPhone 6, 6S thời điểm này

(Techz.vn) Theo nghiên cứu từ Blancco, iPhone 6 là thiết bị gặp nhiều lỗi nhất mà Apple từng sản xuất.