#

"Ipad" - Các Bài viết về Ipad

Bảng giá các mẫu iPhone, iPad trong tháng 5-2019

Bảng giá các mẫu iPhone, iPad trong tháng 5-2019

(Techz.vn) Đầu tháng 5-2019, nhiều mẫu iPhone, iPad đã được giảm giá nhẹ nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người dùng.