"Facebook" - Các Bài viết về Facebook

Hướng dẫn tự xem trên Facebook ai là người gần gũi bạn nhất

11 năm trước
(Techz.vn) Có một cơ chế chấm điểm Facebook áp dụng cho từng người dùng trong danh sách bạn bè của chúng ta và đây là cách để bạn xem được điểm số đó.