#

"Dien thoai Sony" - Các Bài viết về Dien thoai Sony

Sony chính thức xác nhận ngừng bán điện thoại tại nhiều khu vực, bao gồm Việt Nam

Sony chính thức xác nhận ngừng bán điện thoại tại nhiều khu vực, bao gồm Việt Nam

(Techz.vn) Người dùng Việt Nam sẽ không còn cơ hội mua những chiếc điện thoại Sony chính hãng nữa.