#

"windows 10" - Các Bài viết về windows 10

Cách quản lý phông chữ trong Windows

Cách quản lý phông chữ trong Windows

(Tech.vn) Trong Windows 10,11 bạn có thể xem, ẩn, xoá và tải xuống phông chữ; thậm chí sử dụng phương pháp kéo và thả quen thuộc để thêm nhiều phông chữ.