"vùng cấm địa" - Bí mật Chernobyl - vùng cấm của con người, không ai dám bước vào trong 38 năm, thiên đường cho động vật đột biến?

Bí mật Chernobyl - vùng cấm của con người, không ai dám bước vào trong 38 năm, thiên đường cho động vật đột biến?

2 tháng trước
38 năm trước đã có 1 một nơi trên trái đất đã từng xảy ra vụ tai nạn bức xạ hạt nhân thảm khốc nhất thế giới.Chưa có ai dám vào khu vực cấm này (trừ đoàn thám hiểm), và sau vụ tai nạn đó, không ai dám tưởng tượng những con vật sống bên trong đã biến đổi thành gì ! Nơi được nhắc đến ở đây chính là Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl!