"vụ cháy trung kính" - Chi tiết tiền bồi thường bảo hiểm cho gia đình nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính