#

"vợ chí tài" - Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài xúc động trước việc làm tưởng nhớ của đồng nghiệp dành cho chồng