#

"ưng hoàng phúc" - ‘Độc cô cầu bại’ Nguyễn Trần Duy Nhất từng giao đấu với ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, kết quả gây bất ngờ