"trung hoa" - Lưu Bang ra kế sách độc nhất vô nhị để gia tăng dân số, phụ nữ ngàn đời sau vẫn oán than

Lưu Bang ra kế sách độc nhất vô nhị để gia tăng dân số, phụ nữ ngàn đời sau vẫn oán than

3 tuần trước
Với mục đích gia tăng dân số, Lưu Bang không ngần ngại áp dụng “kế độc”. Dù đạt được “kpi dân số”, nhưng ngược lại nó khiến phụ nữ thời bấy giờ vô cùng khiếp sợ.