"trư bát giới" - Trư Bát Giới tu thành chính quả, được phong làm bồ tát nhưng vì sao không thể khôi phục chân thân?

Trư Bát Giới tu thành chính quả, được phong làm bồ tát nhưng vì sao không thể khôi phục chân thân?

3 tuần trước
Dù đã đến được Tây Trúc và trở thành bồ tát nhưng Trư Bát Giới vẫn không thể khổi phục chân thân của mình, mãi mãi gắn với hình ảnh nửa người nửa lợn vô cùng xấu xí.