"triệu vân" - Dũng tướng Việt Nam được ví ngang Triệu Vân của Tam Quốc, là chiến binh vĩ đại bậc nhất nước ta