"tiến sĩ" - Danh tính thiếu nữ trẻ xinh đẹp lấy bằng tiến sĩ năm 17 tuổi, lãnh đạo cả một công ty lớn