#

"tiến luật" - Tiến Luật tiếp xúc nghệ thuật từ năm 16 tuổi, từng mặc cảm vì sự nghiệp 'kém cạnh' Thu Trang