#

"thủy tiên" - CĐM phản ứng dữ dội khi Thủy Tiên tuyên bố không sợ ai, phán xanh rờn về chuyện từ thiện