#

"Tai thỏ" - Các Bài viết về Tai thỏ

Thêm bằng chứng cho thấy iPhone 13 có tai thỏ lớn hơn

Thêm bằng chứng cho thấy iPhone 13 có tai thỏ lớn hơn

(Techz.vn) Một bức ảnh rò rỉ cho thấy màn hình của iPhone 13 với phần Notch ngắn và nhỏ hơn rất nhiều so với các phiên bản trước đây.